„Ида“ е общност от хора, които искат децата с нелечими заболявания да изживеят отреденото им време с възможно най – малко страдания и с най-много възможна радост.

Ние сме лекари, родители, близки на деца със заболявания и доброволци от различни сфери – психолози, логопеди, журналисти, дизайнери, фотографи и др.

Целта ни е с помощта на съмишленици да изградим работеща система и детски хоспис за палиативни грижи за деца от всички възрасти, независимо къде се намират – в здравно заведение или в дома си, без значение от диагнозата и очакваната продължителност на живота. Обединяват ни вижданията, че всеки човек има право да изживее отреденото си време достойно и пълноценно.

Вярваме, че страданието трябва да бъде облекчавано, защото е важно не просто колко, а как живеем.

Искаме да подтикнем обществото да се осмели да заговори за детското страдание, защото именно мълчанието ни пречи да осигурим на децата с животозастрашаващи заболявания и техните семейства това, от което се нуждаят, за да преминат по по-добър начин през трудните периоди.

Scroll to Top