Икономист по професия, с бакалавърска степен по “Финанси” и магистърска по “Одит и управление на риска”. Сертифициран водещ одитор на системи за управление на информационната сигурност ISO 27001 и системи за управление непрекъсваемосста на бизнеса ISO 22301. Сертифициран вътрешен одитор по системи за управление на интегритета и системи за управелние на риска ISO 31000.
Над 13 години стаж на различни длъжности в международната търговия и доставки, обществени поръчки,финанси, управление на проекти и управление на риска.
Част от екипа е заради убеждението си, че трябва да бъдем съпричастни към всичко случващо се в обществото ни и основните й рола са свързани с подпомагане админинистративата и координационна дейност.