Анета Морфова е съучредител на фондацията, активист в сферата на психичното здраве и застъпник на правата на уязвими групи за правото им на достоен живот. Вярва, че ролята на родителите е от първостепенна важност за благосъстоянието на децата и че психологическата подкрепа е адекватния отговор на обществения, семейния и индивидуален натиск към социалните роли на майката и бащата, които оказват силно влияние върху връзката родител – дете.

Започва работата си в социалната сфера през 2005 г. с деца и семейства в неравностойно положение. Завършила е магистърска програма по Приложна психология към ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2007 г. През 2009 г. започва магистърската програма на НБУ по Клинична психология – психоаналитична перспектива. От 2010 г. е в тренинг анализа като част от практическа подготовка в психоаналитичното формиране, която завършва през 2016 г, а от 2017 г. в обучение по психоанализа към Българското Психоаналитично Общество.

От 2014 г. е част от екипа на Амбулатория за психично здраве – Адаптация. Като психотерапевт работи с хора със затруднения в откликване на изискванията на ежедневието, тревожност, както и хора с психиатрична проблематика, за постигане на по-добро разбиране на себе си, околните и средата, в която съществуваме. Работи групово и индивидуално с родители и деца/юноши, преживели загуба, както и с родители на деца със състояния, ограничаващи очакваната продължителност на живот. Работи със застаряващи хора, в посока на преосмисляне и приемане на изминалия житейски път, приемане на настоящата житейска ситуация и изграждане на желания смисъл за бъдещето.

Според нея:
“Палиативните грижи и качеството им са мерило за емпатичността и съзнателността на обществото, а наличието им проява на превъзходството на човешкия морален закон над формалния. Всеки има дълг към обществото. Понякога това означава да се погрижим за себе си, за да не се налага обществото да се грижи за нас, а понякога това означава да се погрижим, като общество, за тези, които имат нужда. Не всеки трябва да се захване с развиване на палиативни грижи, или други подобни услуги, а не е и нужно, достатъчно е всеки индивид да каже “Да” на грижите за другия и нещата се случват.”

Телефон за връзка: 0899 899 887

Имейл: anetamorfova@gmail.com

Обратно към начална страница