Д-р Бояна Петкова е родена през 1981 год. в София, завършва медицина в медицински университет „Шарите” в Берлин през 2006 год. и между 2007 и 2016 год. работи в Клиника по пулмология с интензивен сектор на Университетската детска болница „Проф. И. Митев” в София. Специализант по педиатрия.

От 2008 год. е активна в сферата на майчиното и детското здравеопазване и грижата за раждащите жени, а след загубата на втората й дъщеря през 2012 год. основава Фондация „Mакове за Мери”. Фондацията оказва психологическа и емоционална, както и правна подкрепа на родители, преживяващи перинатална загуба; провежда обучения за медицински персонал и застъпнически кампании и др. През 2015 год. след тригодишни усилия Фондацията постигна промяна на Закона за гражданска регистрация, позволяваща на родителите на мъртвородени деца да погребат или кремират своето бебе.

През 2016 год. с решение на Върховния административен съд Фондацията постигна отмяна на нормите за „граница на жизнеспособност”, определени в Медицинския стандарт по акушерство и гинекология като 26 г.с. и 800 грама – нереално високи параметри предвид възможностите за неонатологична грижа в 21-ви век.

Интересът на Бояна към палиативните грижи за деца възниква още по време на следването ѝ в Германия. За разлика от общоприетото схващане, че палиативната медицина се грижи за пациентите, които са „отписани” от „лекуващата” медицина, там тя вижда, че става дума за подход, който разглежда пациента не като диагноза и прогноза, а в контекста на целия му живот, семейство, социална и културна среда, и цели да му осигури най-доброто възможно качество на живот. Хосписът, от своя страна, не е „място за умиране”, а място за живеене – ненапразно мотото на палиативните грижи често гласи „Не да дадеш на живота повече години, а на годините – повече живот”.

От 2017 год. Бояна е първият български лекар – стипедиант на EUPCA, Европейската академия по палиативни грижи – академична програма за лидерство в областта на палиативните грижи, равняваща се на Master of Science, и съвместен проект на университетите в Кьолн (Германия), Турин (Полша), Cicely Saunders Institute към Кралския колеж в Лондон и хосписа Casa Sperantei в Брашов (Румъния). Осъществяването на проекта „Картографиране на нуждите и ресурсите в сферата на палиативните грижи за деца в България” на Фондация „Ида” е част от обучителната програма.
Създаването на Фондация „Ида” е първата крачка към изграждането на система за палиативни грижи за деца в България – такава, която да се грижи за децата и техните семейства, независимо от очакваната продължителност на живота им, а не само в края; такава, която да дава на родителите време да отдъхнат и да съберат нови сили за непосилното ежедневие да си родител на тежко болно дете; такава, която да осигурява най-висок стандарт на медицинските грижи; такава, която да се грижи не само за тялото, а и за душата; такава, която да носи радост и надежда, и утеха, когато е нужно.

Обратно към начална страница