Блог

Да питаш и да отговаряш на най-трудните въпроси

Честната комуникация е ключова за добрите палиативни грижи за деца. Добра комуникация по всички канали Комуникацията е крайъгълен камък на всяко взаимодействие и подпомага изграждането на взаимоотношенията. Лошата комуникация може да доведе до недоразумения, тревожност, гняв и неизбежно до пълно разрушаване на доверието. В палиативните грижи добрите комуникационни практики са Read more…