Фондация „Ида“ е учредена през 2017 г., но на идейно ниво съществува от значително по-дълго време. Тя е обединение на родители и близки на деца със заболявания, доброволци и специалисти от широк кръг области, сред които – медицина, етика, психология, социология, журналистика. Въпреки разнородния ни опит и професионални занимания, всички ние споделяме единната визия, че всяко дете има право да живее достойно и да се развива, получавайки подходящата подкрепа за себе си и семейството си, независимо от характера и тежестта на заболяването си.

Създаването на Фондация „Ида“ е своеобразна реакция на липсата на политики, национално законодателство, медицински стандарти и адекватна специализирана грижа за децата с тежки заболявания и техните близки в България. Отсъствието на обществен диалог по темата и системното неглижиране на комплексните потребности на тази група деца е причина за, превърналото се в практика, нарушаване на техни основни човешки права, сред които право на достъп до здравеопазване, право на образование, право на игра, право на участие в живота на общността, право на свободно изразяване на мнението и изслушването му от възрастните.

Целта ни е с помощта на съмишленици да бъде изградена работеща система и детски хоспис за палиативни грижи за деца от всички възрасти, независимо къде се намират – в здравно заведение или в дома си, без значение от диагнозата и очакваната продължителност на живота.

Обединяват ни вижданията, че всеки човек има право да изживее отреденото си време достойно и пълноценно. Вярваме, че страданието трябва да бъде облекчавано, защото е важно не просто колко, а как живеем. Искаме да подтикнем обществото да се осмели да заговори за детското страдание, защото именно мълчанието ни пречи да осигурим на децата с животозастрашаващи заболявания и техните семейства това, от което се нуждаят, за да преминат по по-добър начин през трудните периоди.