Фондация „Ида“

Хората във фондация „Ида“

Ние сме общност от лекари, родители, близки на деца с “терминални” заболявания и доброволци от различни сфери: психолози, логопеди, журналисти, дизайнери, фотографи и др.
Обединяват ни вижданията, че всеки човек заслужава да изживее отреденото си време достойно и пълноценно, че страданието трябва да бъде облекчавано, че е важно как живеем, а не колко, и че обществото трябва да се осмели да заговори за детската болест и смърт, защото именно мълчанието ни пречи да осигурим на децата с животозастрашаващи заболявания и техните семейства всичко, от което се нуждаят, за да преминат по най-добрия начин през най-трудните периоди.

Бояна Петкова

Съсновател

Д-р Бояна Петкова е завършила медицина през 2006 год. в Берлин, Медицински университет “Charité”. От 2007 до 1016 год. работи в Клиника по пулмология с интензивен сектор на Специализирана болница за лечение на детски болести “Проф. Иван Митев”, София. Тя е единственият за България абсолвент на Европейска академия за палиативни грижи (EUPCA) 2017-2019, съвместна програма на Университета в Кьолн, King’s College London, Gdansk Hospice Foundation и Hospice Casa Sperantei в Брашов, Румъния, както и Фондация “Робърт Бош”.
Д-р Петкова е основател на Фондация “Макове за Мери” (2012 год.), която подпомага родители, преживели перинатална загуба, и съ-основател на Фондация за палиативни грижи за деца “Ида” (2017 год.) Тя е дългогодишен активист за майчино и детско здравеопазване, носител на специална награда “Вдъхновение на годината” на БХК (2012 год.) и носител на подгласна награда “Човек на годината” през 2015 год.

Надежда Целулова, Credit Боряна Пандова

Надежда Цекулова

Съосновател
член на УС на фондация “Ида”

Надежда Цекулова член на УС на фондация “Ида”, по професия е журналист. От 2008 г. участва като доброволец и активист в различни инициативи за подобряване на качеството на детското и майчиното здраве, повишаване на достъпността и зачитане на човешките права на децата и жените пациенти.

Била е част от екипа на гражданската инициатива “Спаси, дари на”, съосновател е на “Мрежа за съвременна родилна грижа”.

През 2016 г. е отличена с голямата награда в правозащитните награди “Човек на годината”, за застъпничеството си за правото на децата на качествено лечение.

Маргарита Габровска

Съосновател
член на УС на фондация “Ида”

Маргарита Габровска, съпредседател на Фондация “Ида”, работи в областта на ранното детско развитие и научните изследвания.

Завършва специалност “Логопедия” през 2012 г. и “Интегративна биоетика” през 2014 г.
През 2018 г. придобива докторска степен по Философия (Етика) при Софийския университет с дисертация, посветена на етическите проблеми в детските палиативни грижи.

Част е от терапевтичния екип на Фондация “Нашите недоносени деца” и главен асистент в Секция “Етически изследвания” към Институт по философия и социология при БАН.

Венелин Стойчев

Съосновател
член на УС на фондация “Ида”

Венелин Стойчев е доктор по социология.

Специализирал е в Италия, Германия, Белгия, САЩ и др.
През 2019-2020 г. е стипендиант на Фулбрайт по програмата за развитие на гражданското общество.

Член е на авторския екип на учебника по гражданско образование за 12. клас на издателство Клет.
Интересите му са в областта на публичните политики, социология на медицината, теории за модернизацията и др.

Какво правим

Целта ни е с помощта на съюзници да изградим работеща система за палиативни грижи за деца от всички възрасти, независимо къде се намират – в здравно заведение или в дома си, както и детски хоспис, който предлага пълния обем услуги за деца и родители, независимо от диагнозата и очакваната продължителност на живота.


Какво представляват палиативните грижи?

Палиативните грижи (от лат. palliativus – “забулен”, “замъглен”, оттук palliare – “замъглявам/притъпявам болката”) са грижи за хора от всички възрасти, преживяващи физическо, психично, социално и духовно страдание в следствие на болест.

Те представляват холистичен подход на грижа, стремящ се към постигане на най-високото възможно качество на живот за човека, като започват от момента на откриване на заболяването и продължават независимо от хода му. Това означава, че палиативните грижи са приложими както успоредно с лечението на болестта, така и самостоятелно – при липса или изчерпване на възможности за лечение, или при наличие на прогноза за настъпване на скорошен край на живота.

Палитивните грижи поставят в центъра човека и страданието, което преживява, във всички негови измерения, като целят облекчаването му, подкрепяйки болния и семейството му в изграждането на умения за живот с болестта, а не в борба с нея. Тяхната цел не е нито да скъсят, нито да удължат естествената продължителност на живота.
Стремежът им е да осигурят възможност на болния да го изживее с усещане за смисъл, контрол и съхранено достойнство, като му върнат възможността за изпитване на радост, удоволствие и удовлетвореност от всеки ден.

В случаите, когато болният е дете, палиативните грижи задължително обхващат цялото семейство, осигурявайки необходимата психологична, социална и духовна подкрепа на възрастните и децата в семейството, така че всеки негов член
1) да запази своята вътресемейна и социална роля;
2) да разполага с необходимото пространство за споделяне и обсъждане на преживяванията си от случващото се;
3) да има възможност да изгради както свой собствен, така и общ проект за бъдещето, съвместно с останалите членове на семейството.

В този смисъл, екипът по палиативни грижи включва не само медицински персонал – лекари, медицински сестри – но и психолози, социални работници, рехабилитатори, логопеди, музикотерапевти, духовни лица от различни вероизповедания и много, много доброволци.


А какво е хоспис?

Въпреки че палиативни грижи могат да се осъществяват на практика навсякъде, в това число и в дома на пациента, хосписът е физическо място, в което болните деца и техните семейства могат да прекарват определен период от време с цел почивка, терапия или грижи в края на живота. Той в никакъв случай не е само “място за умиране”, както често се представя в обществения дискурс. Понякога родителите на болните деца (а и самите деца) имат нужда да прекарат време без тях, за да пътуват, да отпочинат и да съберат сили за трудното си ежедневие. Хосписът е мястото, където родителите знаят, че всички нужди на детето им ще бъдат посрещнати за времето на тяхното отсъствие.

В същото време хосписът е и място, където детето, независимо от възрастта си, може да изживее живота си активно до самия му край, когато прогнозата за изхода от заболяването е неблагоприятна, възможностите за лечение са изчерпани или прилагането му би причинило повече травми, отколкото добро. Това могат да бъдат дори новородени бебета със заболявания и аномалии, които науката определя като “несъвместими с живота”. Именно тогава хосписът може да бъде мястото, където детето да прекара оставащото време от живота си, не в пасивно чакане на края, а в активно живеене и развитие, в прегръдките на близки и приятели, заобиколено от своите вещи, където грижите са планирани спрямо нуждите и желанията му, а то и семейството му вземат решенията.

Scroll to Top