Документи

Палиативни грижи за деца в България: предизвикателства и перспективи

Доклад по проект “Смели деца с лъвски сърца: инициатива за гражданско участие във формулирането на публични здравни политики за палиативни грижи за деца
Проект „Смели деца с лъвски сърца” представлява гражданска инициатива за развитие на публични политики в сферата на детското здравеопазването. Фокусът попада върху формулиране, разработване, прилагане и оценка на здравни публични политики в областта на палиативните грижи за деца.

Проектът се изпълнява от екип в състав: Бояна Петкова, Мария Шаркова, Надежда Цекулова, Маргарита Габровска, Венелин Стойчев


За повече живот към дните – доклад

Картографиране на нуждите от палиативни грижи за деца в България – Презентация:
Резултати от пилотно проучване по проект Mapping pediatric palliative care needs in Bulgaria подкрепен от TELUS International Community Board


За повече живот към дните – презентация

Резултати от пилотно проучване по проект „Картографиране на нуждите от палиативни грижи за деца в България“ подкрепен от TELUS International Community Board
Дизайн на проучването:
– Анкетно (непредставително за пълнолетното население на страната) социологическо изследване на общественото мнение чрез интернет в платформата Survey Monkey – 801 респонденти за период от 14 дни в края на 2018 год.

– 28 дълбочинни интервюта в София, Пловдив и Стара Загора с лекари (20), пациенти (2 деца), експерти (2) и родители (4)


Качество на живот по време на COVID-19

Социално уязвимите, хронично болните и хората с увреждания са групите, чието качество на живот е засегнато най-силно от кризата с COVID-19, смятат над 90% от включилите се в онлайн анкетата на Фондация Ида.

Резултати от анкетно проучване. Период на провеждане: 10 – 25 юни 2020
бр. респонденти: 249

Scroll to Top